Nieuws

Nog geen account? Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan openen we een account voor je. Die heb je namelijk nodig om je aan te melden voor een bijeenkomst

Bijeenkomsten Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst!

Datum: Woensdag 8 maart 2017
Spreker: Richard Jorissen, Erik Kraaij
Locatie: Waterschapshuis, Amersfoort. Routebeschrijving (let op: nieuwe locatie)
Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Samen de waterkeringen op orde krijgen die zijn afgekeurd. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin de waterschappen en het Rijk intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Een omvangrijk programma, dat meer dan 800 km dijken omvat en waarvoor bijna 5 miljard is gereserveerd tot 2028.

Het HWBP werkt anders dan voorheen. Het Rijk was vroeger opdrachtgever, toezichthouder en financier, de waterschappen versterkten de dijken. De nieuwe werkwijze van het HWBP geeft gezamenlijk invulling aan de programmering en uitvoering: door Rijk én waterschappen. Tegenwoordig worden de kosten samen gedeeld en wordt jaarlijks gezamenlijk de prioritering bijgesteld (welke dijken eerst versterken). De waterschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze hun projectuitvoering doen en financiering vindt vooraf -in plaats van achteraf- plaats. Ook is er de gezamenlijke ambitie om de dijken “sneller, innovatiever en goedkoper” te versterken dan voorheen.Om de samenwerking vorm te geven is in 2012 een “programmabureau in oprichting” gestart, dat per april 2014 de status van programmadirectie heeft gekregen. De ervaringen die de programmadirectie HWBP opdoet, worden benut bij de verdere ontwikkeling van een uitvoeringsorganisatie voor het Deltaprogramma.

Richard Jorissen en Erik Kraaij delen vanuit de Programmadirectie HWBP graag hun ervaringen over het opstarten en door ontwikkelen van dit programma. Hierbij komen o.a. aan bod de alliantie gedachte, de governance, de veranderde mindset, de samenwerking, de risico’s en de succesfactoren.

Datum: Dinsdag 18 april  2017
Spreker: Hans Licht
Locatie: volgt
Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Vooraankondiging. 

Wil je als spreker, organisator een bijdrage leveren? Zie je iemand die dat zou kunnen en willen? Of heb je een idee voor een onderwerp?  Meld je dan hier aan.