Nieuwsbrieven

Bji account opening ben je automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrieven.  Afmelden kan hier of in en ticket.

  Bijeenkomsten Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst!

  Vanuit niets naar iets: programmatisch creëren in brede samenwerkingsverbanden

  Datum: Woensdag 6 juni 2018
  Sprekers: Hans Lodders
  Locatie:  Twynstra Gudde, Amersfoort. Routebeschrijving
  Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
  Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

  Aan de hand van twee concrete cases, de ontwikkeling van GroenGelinkt en van de Hilversum Media Campus, gaat Hans Lodders in op het vraagstuk hoe in brede ‘triple helix’ samenwerkingsverbanden vanuit een vage visie tot concrete proposities te komen is.

  In een samenleving waar de veranderingen steeds sneller gaan en steeds complexer worden, moeten overheden, organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstelingen steeds vaker samenwerken om bepaalde ambities waar te kunnen maken of problemen het hoofd te kunnen bieden. Vanwege de verschillende belangen en achtergronden wordt op bestuurlijk niveau het liefst een zo vaag mogelijke ambitie geformuleerd waar partijen niet tegen kúnnen zijn. Het echte werk begint daarna: hoe deze ambitie te vertalen naar concrete proposities waar de stakeholders zich aan willen verbinden en waar de partners op zitten te wachten?

  Hans LoddersGezien de grootsche en meeslepende ambities is het eindpunt bij aanvang dus vaak onduidelijk. Tevens dienen meerdere paden bewandeld te worden en aan een diversiteit aan aspecten recht te worden gedaan (denk aan het ontwikkelen van een nieuwe organisatie, het regelen van financiering en bemensing, het ontwikkelen van een website, een product of dienst, etc.). Daarom is programma management bij uitstek geschikt voor de aanpak van dit soort trajecten.

  Hans beschrijft hoe hij dit gedaan heeft bij de ontwikkeling van GroenGelinkt (een kennisplatform rondom duurzaamheidseducatie, waar 8 partijen in de stuurgroep zitten en waar uiteindelijk meer dan 500 organisaties zich bij hebben aangesloten) en bij Hilversum Media Campus (een brede samenwerking tussen overheid, de mediasector en diverse onderwijsinstellingen).

  Op de casus van GroenGelinkt zal Hans dieper ingaan en met de aanwezigen in gesprek gaan over gemaakte keuzes, aan de hand van opdrachten voor de deelnemers. Een interactieve bijeenkomst!

  Geef vorm aan gedeeld eigenaarschap in programma's

  Datum: Woensdag 4 juli
  Spreker(s): Liesbeth Schipper, Strategie en Management Consultants, RoyalhaskoningDHV
  Locatie: Twynstra Gudde, Amersfoort. Routebeschrijving
  Tijd: We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00. Eten vanaf 17:30 uur
  Opmerkingen: inclusief broodjes, koffie en frisdrank
  Eigen bijdrage: €17.50

  Complexe veranderopgaven als klimaatverandering, energietransitie of stedelijke concurrentiekracht kan niemand alleen tot een goed einde brengen; intensieve samenwerking tussen actoren is een vereiste. In hun boek 'Gedeeld eigenaarschap' laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe je deze samenwerking tot stand brengt. Hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving.

  Liesbeth Schippers

  Tijdens deze bijeenkomst gaat Liesbeth Schipper in op haar eigen ervaringen met de vormgeving van ´gedeeld eigenaarschap´ in programma’s. Graag voert zij met deelnemers het gesprek over wat er nodig is om programmadoelen te bereiken op basis van gedeeld eigenaarschap.


  Wil je als spreker, organisator een bijdrage leveren? Zie je iemand die dat zou kunnen en willen? Of heb je een idee voor een onderwerp?  Meld je dan hier aan.