Nieuws

Nog geen account? Meld je aan voor de nieuwsbrief, dan openen we een account voor je. Die heb je namelijk nodig om je aan te melden voor een bijeenkomst

Bijeenkomsten Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst!

Een blik in de keuken

Datum: Dinsdag 19 september 2017
Spreker: Annelies van Ewijk, Programmamanager Energietransitie
Locatie: Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1, Den Haag. Routebeschrijving
Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Provincie Zuid Holland

Het programma Energietransitie (zie http://energieagendazuidholland.nl/ ) omvat de plannen van de provincie Zuid-Holland om bij te dragen aan de verduurzaming van alle domeinen in de samenleving (gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, (glas)tuinbouw en productie van duurzame energie). Aan de hand van vijf strategieën (Innoveren in de Delta, Werken aan Warmte, Voorbeeldig investeren, Ruimte geven aan Transitie en Samen aan de Slag) levert de provincie toegevoegde waarde aan de versnelling van de verduurzaming.

Dat betekent voor de provincie dat zij heel andere taken oppakt dan zij tot voor kort gewoon was: risicodragend mee-investeren in opgaven, selecteren op meewerken vanuit het frame ‘waarde toevoegen’ in plaats van een klassieke taakopvatting, allianties aangaan met en verbinden actief met nauwelijks bekende (commerciële) partijen. 

Dat is best spannend: kan voldoende waarde toegevoegd worden in dit (inmiddels zeer volle) speelveld, worden zaken terecht opgepakt of losgelaten, kan de ambitie waargemaakt worden en bovenal komen we op deze wijze sneller/dichter bij de ambitie en doelen van het programma?

Annelies van Ewijk

In deze interactieve sessie deelt Annelies van Ewijk-Hoevenaars  de ervaringen en de lessen die men leren in dit proces leert. Zij is programmamanager van het programma Energietransitie bij de Provincie Zuid-Holland.

Na vanaf 2003 een aantal jaren leiding te hebben gegeven aan een afdeling bedrijfsvoering van de provincie, maakte zij de overstap naar de interne pool Interim Management Consult en ging zij leiding geven aan o.a. het programma van de oprichting van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Hollland en aan het programma voor toekomst van het recreatiebeheer in Zuid-Holland. Na haar opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie en promotie in de Technische Bedrijfskunde in 1991 werkte zij bij een organisatieadviesbureau, bij Rijkswaterstaat/Verkeer en Waterstaat, bij The National Trust en bij het ministerie van VWS. Zij wordt het meest gegrepen door het in behapbare opgaven verder brengen maken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Participatief veranderen met duurzaam resultaat

Datum: Dinsdag 10 oktober  2017
Spreker: Marjolijn de Graaf (auteur van Decisions by Design)
Locatie:  Twynstra Gudde, Amersfoort. Routebeschrijving
Tijd: Zaal open om 17:30. We starten om 18:00 uur en eindigen uiterlijk 21:00
Eigen bijdrage: €17,50 (inclusief broodjes, koffie en frisdrank)

Marjolijn de GraafWie een Programma wil realiseren, heeft daarbij altijd anderen nodig.  Het samenwerken met de betrokkenen vraagt om afstemming, besluiten en afspraken. Helaas gaat er in de praktijk veel tijd en energie verloren in dit proces. Denk aan onduidelijkheid over wie een besluit mag nemen. Aan besluiten die niet of half uitgevoerd worden. Aan plannen die in de la verdwijnen. En aan overleg dat onvoldoende oplevert en bovendien door de betrokkenen als frustrerend wordt ervaren. Besluitvorming is in de optiek van Marjolijn de Graaf het kernproces van iedere samenwerking.


Decisions by DesignMarjolijn de Graaf heeft samen met Edwin de Graaf het boek Decisions by Design geschreven. 

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Een canvas en vier ontwerpstappen leiden naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn. 

In deze interactieve workshop gaan we aan de hand van het Decision Design Canvas ervaringsgericht met de methode kennismaken.